หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเก่า
คณะผู้บริหาร
ดินแดนโบราณสถาน
สักการพ่อขุนรามคำแหง
แหล่งตู้ โบราณไม้สัก
แกะสลักไม้มากมี สังคโลกชั้นดี
ชมแสงสีลอยกระทง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 

 
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 3 ถ.จรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 13.817 ตารางกิโลเมตร (ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองเก่า จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,3 ,8,10)
 
 

 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเก่า เป็นเทศบาลตำบลเมืองเก่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     7,439    คน     แยกเป็น

ชาย     3,536   คน คิดเป็นร้อยละ   47.53

หญิง   3,903   คน คิดเป็นร้อยละ   52.47
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      2,454      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย           538.40    คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองแม่รำพัน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนจรดวิถีถ่อง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ชุมชนแม่รำพัน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนสุโขทัยนคร 1  
 
 
มีชุมชนจำนวน    12     ชุมชน     ได้แก่
  1 ชุมชนตระพังทองหลาง 2 ชุมชนแม่รำพัน  
3 ชุมชนบ้านใต้ 4 ชุมชนบ้านเหนือ
  5 ชุมชนสุโขทัยนคร 1 6 ชุมชนสุโขทัยนคร 3  
7 ชุมชนบ้านใหม่ตระพังทอง 8 ชุมชนรามเล็ก
  9 ชุมชนรามใหญ่ 10 ชุมชนลิไท  
11 ชุมชนศรีชุม 12 ชุมชนป่ามะม่วง
 


อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว

อาชีพรองลงมา คือ ค้าขาย , รับราชการ,รับจ้าง และอื่นๆ
 
 

 
ตำบลเมืองเก่า มีพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตรและมีภูเขาสูง-ต่ำ แนวเดียวกับเขาหลวงทางทิศตะวันตก

 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-475-9503
 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร : 055-697-322-4
โทรสาร : 055-697-322-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 2,300,561 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com