หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
คณะผู้บริหาร
ดินแดนโบราณสถาน
สักการพ่อขุนรามคำแหง
แหล่งตู้ โบราณไม้สัก
แกะสลักไม้มากมี สังคโลกชั้นดี
ชมแสงสีลอยกระทง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 

ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 


วัดจำนวน4แห่ง
 
 


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง

อสม. จำนวน 120 คน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%  
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชนในเขตในเขตเทศบาล
    จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนระดับ ประถมศึกษาของรัฐ จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ/ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
    จำนวน 2 แห่ง
 
 

 

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน
 
จุน้ำได้2,000ลิตร      

รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน
 
จุน้ำได้6,000ลิตรซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
 
จุน้ำได้6,000ลิตรซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 3 เครื่อง

รถกระเช้า จำนวน 1 คัน

พนักงานดับเพลิง จำนวน 14 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 54 คน
 
 

 
ในเขตเทศบาล มีการจัดประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญมีดังนี้
วันสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี มีการจัดกิจกรรมย้อนอดีตมหาสงกรานต์ กรุงสุโขทัย เช่น ก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
วันลอยกระทง มีการจัดกิจกรรมบริเวณอุทยาน-ประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีการจัดขบวนแห่กระทงพระราชทานเป็นประจำทุกปี มีการเผาเทียน เล่นไฟ ที่ยิ่งใหญ่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-697-322-3
 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร : 055-697-322-4
โทรสาร : 055-697-322-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 3,667,112 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com