หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเก่า
คณะผู้บริหาร
ดินแดนโบราณสถาน
สักการพ่อขุนรามคำแหง
แหล่งตู้ โบราณไม้สัก
แกะสลักไม้มากมี สังคโลกชั้นดี
ชมแสงสีลอยกระทง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


นางณัฐพร ธรรมชัยตา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
 


นายสมิทธ์ บุณยะภูติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางพรพิไล จันทะภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวนรมน ขำจีน
พนักงานช่วยงานนิติกร


.
 
 


นางสาวณธษา ธวัชรัตนโชติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางวรินธร บุณยะภูติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายกิจติพงษ์ พรานบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุกัญญา เจริญสมัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ


นางสาวภัทรณิชา เมฆจร
พนักงานช่วยงานพัฒนาชุมชน


นางสาวนพคุณ แปลงวงค์
พนักงานช่วยงานประชาสัมพันธ์


นางสาววิภารัตน์ เหน่งแดง
พนักงานช่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยว


นายยุทธนา ยิ่งรู้
พนักงานทั่วไป
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายพีรณัฐวุฒิ แบบกัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางชลันนัทธ์ ธนพัทธ์นลัท
พนักงานพิมพ์ฎีกา


นางสาวสุมิตรา เกตุอ่อน
พนักงานรับส่งหนังสือราชการ


นางสาววิภาวรรณ อ่อมอินทร์
พนักงานทั่วไป


นายชนม์วรินทร์ ธนพัทธ์นลัท
พนักงานขับรถยนต์


นายประจบ สะโรบล
พนักงานขับรถยนต์


นางน้ำค้าง สอนตา
พนักงานทำความสะอาดอาคาร


นางสาวมนัสนันท์ หวังเกิด
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
 
 
กองช่าง
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-475-9503
 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร : 055-697-322-4
โทรสาร : 055-697-322-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 2,978,002 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com