หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า
คณะผู้บริหาร
ดินแดนโบราณสถาน
สักการพ่อขุนรามคำแหง
แหล่งตู้ โบราณไม้สัก
แกะสลักไม้มากมี สังคโลกชั้นดี
ชมแสงสีลอยกระทง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


นางณัฐพร ธรรมชัยตา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
 


นายสมิทธ์ บุณยะภูติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางพรพิไล จันทะภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


- ว่าง -
นิติกร (ปก./ชก.)


นางสาวนรมน ขำจีน
จ้างเหมาบริการ
 
 


นางสาวณธษา ธวัชรัตนโชติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางวรินธร บุณยะภูติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายกิจติพงษ์ พรานบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา เจริญสมัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปก./ชก)


นางสาวภัทรณิชา เมฆจร
จ้างเหมาบริการ


นางสาวนพคุณ แปลงวงค์
จ้างเหมาบริการ


นางสาววิภารัตน์ เหน่งแดง
จ้างเหมาบริการ


นางสาววิภาวรรณ อ่อมอินทร์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวศรีสุดา จันทิมะนันท์
จ้างเหมาบริการ


- ว่าง -- ว่าง -

 
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางละเอียด พุ่มกลับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายประจบ สะโรบล
พนักงานขับรถยนต์


นายชนม์วรินทร์ ธนพัทธ์นลัท
พนักงานขับรถยนต์


นางชลันนัทธ์ ธนพัทธ์นลัท
จ้างเหมาบริการ


นางสาวสุมิตรา เกตุอ่อน
จ้างเหมาบริการ


นางน้ำค้าง สอนตา
จ้างเหมาบริการ


นางสาวมนัสนันท์ หวังเกิด
จ้างเหมาบริการ
 
 
กองช่าง
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-697-322-3
 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร : 055-697-322-4
โทรสาร : 055-697-322-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 3,667,238 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com