หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเก่า
คณะผู้บริหาร
ดินแดนโบราณสถาน
สักการพ่อขุนรามคำแหง
แหล่งตู้ โบราณไม้สัก
แกะสลักไม้มากมี สังคโลกชั้นดี
ชมแสงสีลอยกระทง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
 


นายสมิทธ์ บุณยะภูติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 


นายสมิทธ์ บุณยะภูติ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางพรพิไล จันทะภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวนรมน ขำจีน
พนักงานช่วยงานนิติกร


.
 
 


นางสาวณธษา ธวัชรัตนโชติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายกิจติพงษ์ พรานบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวพรสวรรค์ วรอินทร์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ


นางสาวนพคุณ แปลงวงค์
พนักงานช่วยงานประชาสัมพันธ์


นายยุทธนา ยิ่งรู้
พนักงานช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววิภารัตน์ เหน่งแดง
พนักงานช่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยว


-
 
 


นางพรรณนิภา อุ่นต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุกัญญา เจริญสมัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางขนิษฐา แย้มเมล์
พนักงานพิมพ์ฎีกา


นางสาวสุมิตรา เกตุอ่อน
พนักงานรับ-ส่งหนังสือ


นางสาววิภาวรรณ อ่อมอินทร์
พนักงานทั่วไป


นายชัยณรงค์ แย้มเมล์
พนักงานขับรถยนต์


นายประจบ สะโรบล
พนักงานขับรถยนต์


นางน้ำค้าง สอนตา
พนักงานทำความสะอาดอาคาร


นางสาวมนัสนันท์ หวังเกิด
พนักงานทำความสะอาดอาคาร
 
 
กองช่าง
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-475-9503
 
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 โทร : 055-697-322-4
โทรสาร : 055-697-322-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 2,080,953 เริ่มนับ 7 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com