หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองเก่า
คณะผู้บริหาร
ดินแดนโบราณสถาน
สักการพ่อขุนรามคำแหง
แหล่งตู้ โบราณไม้สัก
แกะสลักไม้มากมี สังคโลกชั้นดี
ชมแสงสีลอยกระทง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล


นายพีรพงษ์ พัฒนโชครุ่งเรือง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


นายธวัชชัย แป้นเกิด
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายบุญมี คำปลื้ม
พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างประจำ


นายสุเทพ กุลอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างประจำ


นายบุญเชิด ม่วงจั่น
พนักงานขับรถยนต์
ลูกจ้างประจำ


นางสาวสุดารัตน์ กุลอินทร์
คนงานทั่วไป


นายสมใจ ทองหล่อง
พนักงานวิทยุ


นายสาคร ทองหล่อง
พนักงานขับรถยนต์


นายธวัชชัย ชุ่มฉาย
พนักงานขับรถยนต์


นายชัชวาลย์ ปล้องนาค
พนักงานดับเพลิง


นายเจณรงค์ ผาดเรือง
พนักงานดับเพลิง


นายดุรงค์ฤทธิ์ เมืองแก้ว
พนักงานดับเพลิง
 
 
กองช่าง
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยตรวจสอบภายใน